Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2007

Αγωνιστικός αναβρασμός...


Ασφαλιστικό: το μοντέλο "Κούγκι" αντιπροτείνει η κυβέρνηση...
[μόνη λύση για να διασφαλιστούν τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, η αυτοπυρπόληση των εργαζομένων...]