Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

... βαρβαρότητα ... όπως λέμε Μεσαίωνας ...


Οκαταρινέτα: ... Μπελατσιτσίξ, νομίζω πως την πατήσαμε ...


Μπελατσιτσίξ: ... ότι την πατήσαμε ... την πατήσαμε ... κάντο όμως λιανά ... σε τί ακριβώς αναφέρεσαι ; ...


Οκαταρινέτα: ... να ... σκέφτηκα πως, όταν ο Γιώργος έθετε το δίλημμα "σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα", ξέχασε να μας διευκρινίσει με ποια πλευρά ήταν ο ίδιος ...


Μπελατσιτσίξ: ... φτου να πάρει ... αυτό δεν το σκέφτηκα ...


Οκαταρινέτα: ... το ίδιο κι ο ελληνικός λαός ... επέλεξε σοσιαλισμό ... ψήφισε, όμως, βαρβαρότητα ! ...


Ασφαλιστικό: «Οι μικροδιορθώσεις στη Βουλή είναι άνευ ουσίας»