Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

οριζοντίως και καθέτως ...

Οκαταρινέτα: ... έρχεται καταιγίδα, Μπελατσιτσίξ ... έρχεται θύελλα ...

Μπελατσιτσίξ: ... αντιδράσεων ;

Οκαταρινέτα: ... νέων μέτρων ...

Μπελατσιτσίξ: ... μα, ο Γιώργης ο οικονομικός ΔΕΝ διαβεβαίωνε, έως τα χθες, πως δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα ;

Οκαταρινέτα: ... έως προχθές, θέλεις να πεις ...

Μπελατσιτσίξ: ... έστω ... και μετά ; ... τί συνέβη ;

Οκαταρινέτα: ... από χθες διαβεβαιώνει πως ΔΕΝ θα υπάρξουν νέα οριζόντια μέτρα ...

Μπελατσιτσίξ: ... μωρέ, τί 'ν τούτο ;

Οκαταρινέτα: ... σταυρόλεξο !

Αιτία πολέμου οι νέες περικοπές στο δημόσιο