Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

στα τσακίδια ...

Οκαταρινέτα: καλώς τονα κι ας άργησες ... έχουμε καιρό να τα πούμε Μπελατσιτσίξ ... πού χάθηκες, φίλε ;
Μπελατσιτσίξ: ... εντός, εκτός και επί τα αυτά ... κυρίως επί τα αυτά ...
Οκαταρινέτα: ... ΔΕΝ χάνονται, όμως, έτσι οι φίλοι ... ούτε νέα σου είχα, ούτε τίποτα ...
Μπελατσιτσίξ: ... μα, νέα, Οκαταρινέτα, ΔΕΝ υπήρχαν τόσο καιρό ... όλα τά σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά ...
Οκαταρινέτα: ... ενώ τώρα, θέλεις να πεις πως υπάρχουνε νέα ;
Μπελατσιτσίξ: ... ναι ... υπάρχουνε νέα ...
Οκαταρινέτα: ... και ποιά είναι αυτά ;
Μπελατσιτσίξ: ... πως οι φίλοι χάνονται ... και οι δύο ...