Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

άρωμα ελευθερίας

Οκαταρινέτα: ... τί ;
Μπελατσιτσίξ: ... πώς νιώθεις ;
Οκαταρινέτα: ... επιτέλους ... ελεύθερος !