Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ο απομονωτισμός ... αδήριτη ανάγκη για την Ελλάδα

τί ΔΕΝ καταλαβαίνεις ;
Μπελατσιτσίξ: ... μα νόμιζα πως οι δημοκρατίες ΔΕΝ απομονώνονται ...
Οκαταρινέτα: ... από τις άλλες δημοκρατίες ... ΝΑΙ ... ΔΕΝ απομονώνονται ...
Μπελατσιτσίξ: ... τότε, προς τί η ανάγκη του απομονωτισμού ;
Οκαταρινέτα: ... οι δημοκρατίες, Μπελατσιτσίξ, αγαπούν τον διάλογο, την αλληλεγγύη, τον σεβασμό του άλλου ... επιδεικνύουν ευγένια, καλοσύνη και κατανόηση ... απεχθάνονται το μίσος, την εκδίκηση και την κακία ... εσύ, Μπελατσιτσίξ, βλέπεις στον περίγυρο της Ελλάδας καμιά δημοκρατία ;
Μπελατσιτσίξ: ... ΔΕΝ βλέπω ...
Οκαταρινέτα: ... χρειάζεσαι ακόμα απάντηση στο ερώτημά σου ;