Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2007

Όντας "Ανάργυρος" δεν βγαίνεις οικονομικά !