Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2007

Μωρέ κοπέλια, εκουζουλάθησαν οι χωροφυλάκοι ;