Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2008

Ενωτικός ; Αυτός ;


υπέρμαχος της εσωκομματικής ειρήνης εμφανίζεται τώρα ο Βενιζέλος.
[φοβού τον Βενιζέλο και δώρα φέροντα]