Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2008

Τυχερός ! ...δεν θα είναι ο τελευταίος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας


"ο κάθε λαός είναι κύριος της τύχης του"