Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Αν δεν συμφωνήσετε θα περάσουμε στο ... σχέδιο Βου


παραπλέυρως : Η Αλβανική "μεγάλη ιδέα"
τελικά και ποιός δεν έχει "μεγάλη ιδέα" για τον εαυτό του ;