Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας


δικαστές, χωροφυλάκοι, βολευτές,
ούλοι στο βούρκο τυλιγμένοι ...
*
... και νά 'ταν μονάχα αυτοί ...