Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Μία είναι η λύση : Κτηματολόγιο κι απαλλοτρίωση των ιδιωτικών δασών.... κι όσο στοιχίσει.