Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

μήπως εκείνα τα 28 δις € να τα δίναμε στα νοσοκομεία ; μήπως λέω !


«Βουλιάζουν» στα χρέη τα νοσοκομεία του ΕΣΥ