Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

φυλακισμένοι ... σ' έναν βάρβαρο κόσμο !


"μα τί γκίνεται επιτέλους; δεν τους αγέσει το φαγκητό μου ; πα ποσσίμπλ !"
λέτε, οι 5.300 να διαμαρτύρονται για ... την ποιότητα του φαγητού ;
Οκαταρινέτα


"Ποιότητα της Δημοκρατίας η επίλυση των προβλημάτων του Σωφρονιστικού Συστήματος", τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας