Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

έχουμε και τρίγωνο ! να τα πούμε ;

Ιδού το τρίγωνο της αμαρτίας


Τριγωνική σχέση μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου, του ομίλου Πάπιστα και του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει από όσα κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο οικονομικός σύμβουλος της Μονής Αθως Κοιρανίδης._


κάποτε με τα τρίγωνα λέγανε τα κάλαντα ...

... τώρα όμως ...

... τα κάλαντα μιλάνε γι' αλλά "τρίγωνα" !


Οκαταρινέτα