Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

τρωκτικοκτόνα που χρειάζονται ...


Δεύτερη ευρωκαταδίκη για τα κολέγια
Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει τα πτυχία
*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Παιδεία Ελληνική ...
κουλή, κουτσή, γκαβή ...
καλύτερα δημόσια ...
παρά φίνο τύρι ...
στων τρωκτικών το πιάτο ...
Οκαταρινέτα Μπελατσιτσίξ