Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

η ζωή είναι ωραία ... αρκεί να μην είναι δανεική ...

Ο περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων της παγκόσμιας κρίσης στην πραγματική οικονομία και η στήριξη των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού θα είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, η οποία φαίνεται ότι έχει συμβιβαστεί με την προοπτική εισόδου της χώρας σε καθεστώς κοινοτικής επιτήρησης για το υπερβολικό έλλειμμα.