Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ο πολυπολιτισμός ... που μας επιβλήθηκε ...

Οκαταρινέτα: ... τελικά, Μπελατσιτσίξ, η Ευρώπη φαίνεται πως απορρίπτει οριστικά το μοντέλο που προσπάθησε να της πασάρει η Αμερική ... πολυπολιτισμός καπούτ ... πάπαλα ...

Μπελατσιτσίξ: ... ναι μεν, αλλά ... κι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τί θ' απογίνουν ; ... πού θα πάνε ;

Οκαταρινέτα: ... πού να πάνε ; ... ας πάνε ... στο Καστρί !

Μέρκελ: Να μην παρασυρθούμε σε περισσότερη μετανάστευση.
«To πολυπολιτισμικό μοντέλο της Γερμανίας έχει αποτύχει».
Η καγκελάριος χαρακτήρισε αποτυχημένη την πολυπολιτισμική προσέγγιση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν αρκεί να στηρίζει η Πολιτεία του μετανάστες, αλλά θα πρέπει και να προβάλει απαιτήσεις προς αυτούς.
Χορστ Ζεεχόφερ: «Εμείς τα χριστιανικά κόμματα τασσόμαστε υπέρ της γερμανικής κυρίαρχης κουλτούρας (Deutsche Leitkultur) και κατά του πολυπολιτισμικού μοντέλου. Το πολυπολιτισμικό μοντέλο είναι νεκρό».