Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

"ψωμί, παιδεία, ελεύθερία" ; ... "ψωμί, παιδεία" ; ... "σκέτο ψωμί" ;

Οκαταρινέτα: ... ώστε, εκεί φτάσαμε λοιπόν ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... και πού 'σαι ακόμα ... έρχονται και χειρότερα ...


Οκαταρινέτα: ... τί ; ... θα πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους από την πείνα ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... πόσο νομίζεις πως μπορεί ν' αντέξει ο άνθρωπος ; ...


Οκαταρινέτα: ... και τότε, πώς αντέχει δυο χρόνια τώρα ... η ΣυμμορΙΑ ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... ΣυμμορΙΑ είν' αυτή ... ΔΕΝ είναι άνθρωπος ...