Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

ο μικρός ήρως ...

ηγέτης σημαίνει αγωνιστής
Οκαταρινέτα: ... έμοιασε στον παππού του, τελικά, ο μικρός ...
Μπελατσιτσίξ: ... στον "μικρό" Αλέξη αναφέρεσαι, Οκαταρινέτα ;
Οκαταρινέτα: ... στον μικρό ήρωα, Μπελατσιτσίξ ... στον μικρό ήρωα ...
Μπελατσιτσίξ: ... κι ο παππούς ;
Οκαταρινέτα: ... ο μεγάλος ήρωας, Μπελατσιτσίξ ... ο μεγάλος ήρωας ...