Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

έχω ένα κακό νέο ... και ένα κακό νέο ...

πακτωλός ... υπερηφάνειας 
Οκαταρινέτα: ... αφού και τα δύο είναι κακά νέα ... ξεκίνα απ' όπου θες ...
Μπελατσιτσίξ: ... πήραν την πόλη οι οχτροί ...
Οκαταρινέτα: ... και το κακό νέο ;
Μπελατσιτσίξ: ... υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουμε στο ευρώ ! ...