Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

chaise vide ...

χρειάζεται τόλμη περισσή
... για να σωθεί η Πατρίδα ...
Μπελατσιτσίξ: ... και τί σημαίνει αυτό, παρακαλώ ;
Οκαταρινέτα: ... άδεια καρέκλα στα γαλλικά ... πρόκειται για έκφραση πολιτικής αρνησικυρίας στα θεσμικά όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης ... καθιερώθηκε ως έκφραση και πολιτική επί Ντε Γκωλ, το 1965, όταν η Γαλλία αποχώρησε από τις συζητήσεις για την κοινή αγροτική πολιτική, ζωτικής σημασίας για την οικονομία της, όταν οι συνήθεις ύποπτοι, Αλλαμανοί* και οι συμμαχοί τους, επιθυμούσαν να επιβάλλουν περιορισμούς που θα έπλητταν την γαλλική αγροτική οικονομία και κατ' επέκταση και το σύνολο της γαλλικής οικονομίας που εξαρτάτο, την εποχή εκείνη, από την αγροτική παραγωγή ...
Μπελατσιτσίξ: ... και τί ακριβώς πέτυχαν με αυτό οι Γάλλοι ...
Οκαταρινέτα: ... να παραμείνουν ζωντανοί ...
Μπελατσιτσίξ: ... και γιατί ΔΕΝ κάνουμε κι εμείς το ίδιο ;
Οκαταρινέτα: ... να μπλοκάρουμε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, μέχρι τελικού εξαναγκασμού των τοκογλύφων ;
Μπελατσιτσίξ: ... ακριβώς ...
Οκαταρινέτα: ... χρειάζεται μια αφορμή ... και κότσια ...
Μπελατσιτσίξ: ... την αφορμή την έχουμε ... αστειάκια αυτοί ... αστειάκια κι εμείς ...
Οκαταρινέτα: ... τα κότσια, όμως ;

* Αλλαμανοί: γερμανικό φύλλο, από το οποίο και το σημερινό όνομα των Γερμανών (Allemands) στα γαλλικά.