Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

εβδομάδα ... πιέσεων !


- λοιπόν κυρία μου η ... "Μακεδονία" σας είναι λιγάκι αυξημένη.
Συνιστώ αυστηρή ... υποχώρηση !