Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Αν δεν κάνουν αυτοί βαριά και ανθυγιεινή δουλειά, τότε ποιος κάνει ;


Έλεος !
Βαρέα και Ανθυγιεινά :
οι σκουπιδιάριδες δεν είναι ενταγμένοι και είναι ... οι τραγουδιστές