Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

αν σας βαστάει ... Ένα Ταμείο


για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και προνόμια.
_
είμαστε ή δεν είμαστε όλοι ίσοι ;
αν όχι αλλάξτε το σύνταγμα !
_
και μην ξαναπαίξετε την δημόσια περιουσία,
ούτε στο χρηματιστήριο,
ούτε στο καζίνο,
ούτε στον ιππόδρομο,
ούτε στα χαρτιά ...
_
Ελεύθερη οικονομία σου λέει ο άλλος !