Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008

πούντο το άτιμο το ΒΕΤΟ και κοψομεσιάστικα ; ... ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ !


στην παράσταση ο Θησέας, παρουσία της μητέρας του Αίθρας, σηκώνει τον βράχο προκειμένου να ανακτήσει τον οπλισμό του πατέρα του Αιγαία.
*
Σήμερα, το αντίστοιχο βάρος καλείται να σηκώσει ο πρωθυπουργός ...
*
... είναι βαρύ το τίμημα της αξιοπρέπειας !