Δευτέρα, 7 Απριλίου 2008

καλή ... χώνεψη !

έχουμε την Αμερική...
*
...
έχουμε την Αμερική...


*
...
έχουμε την Αμερική...

*
...
έχουμε την Αμερική...*
...
έχουμε την Αμερική...


*
...
έχουμε την Αμερική...
*
...
άουτς... Βέτο...