Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

κοντός ψαλμός ... αλληλούϊα
Σύλβιο: - "Απορώ γιατί με παρομοιάζουν με νάνο, αφού και οι άλλοι κοντοί είναι..."
*
Οκαταρινέτα: - "Μα, Σύλβιο, συνυπολογίζουν και το ύψος της Κάρλα Μπρούνι και της Αλίνα Καμπάεβα !"
*
Σύλβιο: - "Αυτό δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει έτσι ... "
*
και η ηχώ επαναλαμβάνει: "Δεν θα περάσει ... δεν θα περάσει ..."
*