Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2008

Γερμανοκρατείται ...


Ο ΟΤΕ στους Γερμανούς κι Γερμανός στην Κοσμοτέ ...

και γιατί να λέγεται ΟΤΕ ;

και πώς να λέγεται ;

να λέγεται Γερμανός !
[παίζοντας την κολοκυθιά ...]