Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

τον Κάρατζιτς για την Ένταξη ...


ο Ζ. Μπαρόζο δήλωσε: «Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη που θα συμβάλει στο να υπάρξει δικαιοσύνη και μόνιμη συμφιλίωση στα δυτικά Βαλκάνια», ενώ πρόσθεσε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για τις ευρωπαϊκές βλέψεις της Σερβίας.