Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

Άλλο εμείς ... άλλο αυτός ...


κι όμως ...
τί Λωζάνη τί Κοζάνη ...
Οκαταρινέτα