Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2008

καταθέστε, πάρτε στεγαστικά ... μην φοβάστε ...

Απεγνωσμένος μικροκαταθέτης επιχειρεί ...
... να κάνει ανάληψη μετρητών
_
Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την εγγύηση των καταθέσεων μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά πελάτη και ανά τράπεζα.