Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

ή τα πιάτα στο σπίτι ή ... μοναχός στο Άγιον Όρος !


Τί θα υποστηρίξει ο υπουργός Επικρατείας στη Βουλή http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_21/10/2008_289223
_
... και τί θα έπρεπε να υποστηρίξει ...
"Κύριοι συνάδελφοι,
η αήθης επίθεση ενάντια στο πρόσωπό μου δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από το να παραιτηθώ από την θέση του υπουργού Επικρατείας ... αν και δεν είμαι υποχρεωμένος, επιθυμώ να ενημερώσω το σώμα πως εξακολουθώ να αμφιταλαντεύομαι μεταξύ των δύο πολύ τιμητικών προτάσεων που λείαν προσφάτως εδέχθην: αφενός τη θέση εις τον νεροχύτη της αγαπητής μου Μάρας [που εσχάτως διαμαρτύρεται πως τα κάνει όλα μόνη στο σπίτι] και αφετέρου τη θέση του εξ απορρήτων μοναχού παρά του γέροντος Εφραίμ [ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να ανασχηματίσει τον μοναχό Αρσένιο]... "