Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

πας μη Έλλην ... Βάρβαρος !


Γιώργος Παπανδρέου: υπάρχει δίλημμα επιλογής μεταξύ «Σοσιαλισμού και Δημοκρατίας αφενός και βαρβαρότητας αφετέρου».