Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

... Λουκουμάκι ...


Εις την Πόλιν ... ο Γεώργιος Παπανδρέου ο Β΄

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

στην Πόλη υποσχέθηκα ...

... να πάω όταν βγω ...

... τον Πατριάρχη ήθελα ...

... να τον επισκεφθώ ...

_

... στον δρόμο όπου πήγαινα ...

... στάθηκα στην πηγή ...

... νερό να πιω εθέλησα ...

... να κάτσω μια στιγμή ...

_

... και τότε δυο καλόπαιδα ...

... φανήκανε ομπρός ...

... "δως ό,τι έχεις" μού 'πανε ...

... κι έμεινα ενεός ...

_

... ο ένας ήτανε ψηλός ...

... θαρρώ Αμερικανός ...

... κι ό άλλος ήτανε κοντός ...

... νομίζω Σκοπιανός ...

_

... κι εκεί που εστεκόμουνα ...

... άναυδος προς στιγμή ...

... πετάγεται κι ένα παιδί ...

... με τούρκικη φωνή ...

_

... μου λέει να μη φοβηθώ ...

... και να σκεφθώ πολύ ...
... πριν κάνω κάτι, τι ...

... κι η συμβουλή του είν' αυτή ...

_

... να δώσω τα πουγκιά ...

... στιγμή να μην αργήσω ...

... κι όταν τ' αποφασίσω ...

... κι εκείνο ν' ανταμείψω ...

_

... κι όταν τους έδωσα και γη ...

... και ύδωρ ... το μισό ...

... απ' το Αιγαίο τ' αλμυρό ...

... μου λεν' με μια φωνή ...


... λουκουμάκι !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Οκαταρινέτα