Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

εγώ Ηλεία ... εσύ ... αντιπρόεδρος !


Οκαταρινέτα: μα, καλά ... γιατί να ξεκινήσει απ' την Ηλεία ; την πατρίδα του αντιπάλου ;
Μπελατσιτσίξ: ... ε, όχι και του αντιπάλου ... πώς τό 'λεγε παλιά ο Δημητράκης ... ανθυποψήφιος ; α, ναι ανθυποψήφιος ... σαν να λέμε συναγωνιστής ... σύμμαχος δηλαδή ... είναι αυτός ένας ... διπλωμάτης !
Οκαταρινέτα: ... τώρα με κούφανες !