Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

το σπουδαιότερο ...


Οκαταρινέτα: πες μου Μπελατσιτσίξ ... ποιό είναι αυτό το πρόβλημα, απ' όσα αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, που εσύ θεωρείς το σπουδαιότερο ;


Μπελατσιτσίξ: ... άσε με λίγο να σκεφτώ, Οκαταρινέτα ... για να δούμε ... το Κυπριακό ... το Αιγαίο ... το Μακεδονικό ... το Πατριαρχείο ... η Υγεία ... η Παιδεία ... η Δικαιοσύνη ... λοιπόν, νομίζω πως κατέληξα ...


Οκαταρινέτα: ... είμαι όλος αφτία ...


Μπελατσιτσίξ: ... το δημοσιονομικό ! ...


Οκαταρινέτα: ... και όλα τ' άλλα ; δεν είναι σπουδαία προβλήματα αυτά ;


Μπελατσιτσίξ: ... σπουδαία ; όχι ... είναι απλά προβλήματα ... λυμένα !