Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

βρε μανία με τους "Ρόκους" ...


Οκαταρινέτα: Μπελατσιτσίξ, "Ρόκο" δεν λέγανε και οι ΑνατολικοΓερμανοί τον Σωκράτη, όταν αυτός ... έκανε τη θητεία του στη Στάζι ;


Μπελατσιτσίξ: ... ακριβώς ... όμως, πού την θυμήθηκες αυτήν την παλιά ιστορία ;


Οκαταρινέτα: ... ε, να ... βλέπω πως οι Γερμανοί, που έχουν σταθερές αξίες ... επιμένουν και σε σταθερούς κωδικούς ... και σκέφτομαι μήπως μετά τον ένα "Ρόκο" ... "θυμηθούμε" σύντομα και τον άλλο ...


Μπελατσιτσίξ: ... άκου, Οκαταρινέτα ... είτε τον θυμηθούμε, είτε όχι ... να ξέρεις πως και εμείς οι Έλληνες έχουμε κι εμείς τις σταθερές μας αξίες ...


Οκαταρινέτα: ... δηλαδή ;


Μπελατσιτσίξ: ... θα τον ξαναξεχάσουμε !


Ιδού ο Α. Rocos