Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

γιατί τώρα, Γιώργο ;


Οκαταρινέτα: αναρωτιέμαι, ώρες - ώρες, Μπελατσιτσίξ ... γιατί άραγε ο Γιώργος να επέλεξε την συγκεκριμένη στιγμή για να καλέσει τον Χαγάνο της Τουρκιάς ... αλλά και αν ακόμα η πρόσκληση είχε γίνει από τα πριν, γιατί επιμένει σε αυτήν, τώρα που η χώρα βρίσκεται στο καναβάτσο ;


Μπελατσιτσίξ: ... κατ' αρχήν σου έχω πει επανειλλημένα να μην αναρωτιέσαι ... αν αναρωτιέσαι, σημαίνει πως σκέφτεσαι ... κι αν σκέφτεσαι, σημαίνει πως αναπτύσσεις την κρίση σου ... δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα ... είναι επικίνδυνοι για την εξουσία ... κατά δεύτερον, στερείσαι βασικών οικονομικών γνώσεων ...


Οκαταρινέτα: ... μπα, και ποιές είναι αυτές οι βασικές οικονομικές γνώσεις που δεν έχω ;


Μπελατσιτσίξ: ... είναι απλό ... όταν λήγει ένα γραμμάτιο ... οφείλεις να το πληρώσεις ... σύμφωνοι ;


Οκαταρινέτα: ... σύμφωνοι ...


Μπελατσιτσίξ: ... ε, το γραμμάτιο του Γιώργου ... έληξε ... τώρα θα πρέπει να πληρώσει !