Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

μήπως αντί για επιμήκυνση, να το λέγαμε χρεοκοπία ;

Οκαταρινέτα: ... πάπαλα η επιμήκυνση Μπελατσιτσίξ ;

Μπελατσιτσίξ: ... πάπαλα Οκαταρινέτα ... πάπαλα ...

Οκαταρινέτα: ... υπάρχει σχέδιο Βου ; ...

Μπελατσιτσίξ: ... εγώ κάποτε ήξερα τον ΘουΒου ... για σκέτο Βου δεν ξέρω τίποτα ...

Οκαταρινέτα: ... εν πάσει περιπτώσει ... τώρα, τί κάνουμε ; ...

Μπελατσιτσίξ: ... προχωράμε μπροστά ... με νέο όραμα ...

Οκαταρινέτα: ... και αυτό το όραμα ... μπορείς λιγάκι να μας το περιγράψεις ; ...

Μπελατσιτσίξ: ... βασικά, αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για το όνομα ...

Οκαταρινέτα: ... το όνομα ; ... ποιό όνομα ; ... της Βαρδαρίας ; ...

Μπελατσιτσίξ: ... όχι Οκαταρινέτα ... το όνομα της χρεοκοπίας !

«Ζυμώνουν» επικοινωνιακά την ελεγχόμενη χρεοκοπία