Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

φταίω ... αλλά ... ΜΗΝ με σώζετε άλλο ...

Οκαταρινέτα: ... τελικά, Μπελατσιτσίξ, όλη αυτή η πρεμούρα για την "δόση" τους αποσκοπεί, αποκλειστικά, στη σωτηρία των ξένων και των ντόπιων τοκογλύφων ... ούτε ο λαός τους νοιάζει, ούτε η Πατρίδα ... μάς έχουν γραμμένους κανονικά ...


Μπελατσιτσίξ: ... και αυτό δηλαδή μάς το λες για νέο ; ...


Οκαταρινέτα: ... ΟΧΙ ... ΔΕΝ πρόκειται για νέο ... πρόκειται, πλέον, για απορία ... όλοι μα όλοι να το γνωρίζουν ... όλοι μα όλοι να τους κράζουν ... κι αυτοί τίποτα ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... θες να στη λύσω την απορία ; ...


Οκαταρινέτα: ... αν μπορούσες ... θα σου ήμουνα υπόχρεος ...


Μπελατσιτσίξ: ... είπες : "όλοι μα όλοι το γνωρίζουν" ... σωστό ... είπες : "όλοι μα όλοι τούς κράζουν" ... λάθος ...


Οκαταρινέτα: ... λάθος ; ... πώς λάθος, δηλαδή ; ... είναι δυνατόν να είναι λάθος το προφανές ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... είναι ... γιατί αν ήταν πράγματι προφανές* ... τότε, θα μάς είχαν ήδη αδειάσει τη γωνιά ... όμως ΔΕΝ μάς την έχουν αδειάσει, ακόμα ... συνεπώς ...


Οκαταρινέτα: ... συνεπώς ; ...


Μπελατσιτσίξ: ... συνεπώς, το σύστημα αντέχει ακόμα ... και γι' αυτό είμαστε όλοι υπεύθυνοι ... για να υπάρχουν, ακόμα, αυτοί ... φταίω κι εγώ ... φταις κι εσύ ...


*κι όσο Έλληνα πιστεύεις πως η καταστροφή του γείτονα θα σου σώσει το τομάρι ... τίποτα ΔΕΝ θα είναι προφανές ...