Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

από τον ένα Ηγεμόνα στον άλλο ... αυτόν του Αιγαίου !

στο τέλος της εβδομάδας αρχίζει η άσκηση «Ηγεμών» στο Αιγαίο.... Μάγκες, ...


... τώρα αρχίζουν τα δύσκολα !