Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Α...προθυμία βουλευτών να συνεισφέρουν το ελάχιστο υπέρ των ασθενέστερων

Σιούφας: «πρόκειται μάλλον για αρρυθμία στον τρόπο που ελήφθη η απόφαση»

Πρόβλημα «αρρυθμίας» προκύπτει στην κυβερνώσα παράταξη, από τον τρόπο που επελέγη να ανακοινωθεί από τον υπουργό Οικονομίας η δέσμη μέτρων οικονομικής συνεισφοράς των βουλευτών υπέρ των ασθενεστέρων θυμάτων της δημοσιονομικής κρίσης.