Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Σεισμός ...


Οκαταρινέτα: τί σεισμός κι αυτός Μπελατσιτσίξ ... τί όλεθρος ... κλαυθμός και οδυρμός για τόσους και τόσους ανθρώπους ...


Μπελατσιτσίξ: ... θρήνος και δυστυχία, Οκαταρινέτα ... τους δύστυχους τους Αϊτινούς ... τί τους έμελλε να πάθουν ...


Οκαταρινέτα: ... τους Αϊτινούς ; ... ποιούς Αϊτινούς ; για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους μιλάω εγώ ...


Μπελατσιτσίξ: ... κι ο σεισμός ;


Οκαταρινέτα: ... οι δυο μισθοί που θα κοπούν !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Όλεθρος από το σεισμό στην Αϊτή
ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!