Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

τί τα θέλετε ... τ' αεροπλάνα και τα βαπόρια και τα άρματα μάχης ; ... αφού περιβάλεστε από φίλους !


«Ένα έλλειμμα στο14,5% σαφώς και θα μας δώσει λόγο να εξετάσουμε νέες ενέργειες»

Κρις Πράις, αναλυτής του οίκου αξιολόγησης Fitch, στην Daily Telegraph.
Οκαταρινέτα: Μπελατσιτσίξ, οι Άγγλοι νομίζω πως μας ζηλεύουν ...


Μπελατσιτσίξ: για τον ήλιο και τη θάλασσά μας ;


Οκαταρινέτα: όχι, όχι ...


Μπελατσιτσίξ: τότε γιατί ; για το έλλειμμά μας ;


Οκαταρινέτα: όχι ακριβώς ... απλώς ενώ αυτοί περιβάλλονται από θάλασσα ... εμείς περιβαλλόμαστε από φίλους ... αυτό αρκεί για να προκληθεί φθόνος ...


Μπελατσιτσίξ: ... κανένα πρόβλημα ... μπορούμε να τους δανείσουμε μερικούς από τους φίλους μας ... άλλωστε σε αυτόν τον τομέα, νομίζω πως είμαστε ... πλεονασματικοί !