Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

εκλογές ... Αλογοσκούφης ... εκλογές ... Αλογοσκούφης ...


Μην την μαδάς την μαργαρίτα
[υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις]