Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Απο ... βουλγαροποίηση ..."αρχή άνδρα δείκνυσι"
["Η εξουσία δείχνει τον άνθρωπο"]
Σοφοκλής