Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

τώρα μάλιστα ... ο Γιώργος θα μας σώσει !


παραπλεύρως:
-
ο Γιώργος, ως άλλος Ηρακλής, μάχεται κατά της διαφθοράς ...
-
Ήμαρτον Κύριε ...
*
[λεπτομέρεια από την εικόνα: τα δύο κομμένα κεφάλια είναι αυτά του Τσιτουρίδη και του Βουλγαράκη ... (έχεις ακόμα πολύ δουλειά λεβέντη !)]