Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Λεφτεριά στον Κεφαλογιάννη !


μήπως στα Ζωνιανά εκιά;
μήπως στην καταδίκη;
της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες!
*
[ε, και τί είναι 12 μήνες ... προς τόσα € τη μέρα ... αλήθεια πόσο πάει η μέρα ;]